Home

Praktijk voor diagnostiek en behandeling van psychische problemen zoals depressieve klachten, angstklachten, eetproblemen, werkgerelateerde problematiek, rouw- en verliesverwerking, burn-out & relatieproblemen.

Onderzoeken:
– Capaciteitenonderzoek
– Intelligentieonderzoek
– Dyslexieonderzoek
– Persoonlijkheidsonderzoek.

Doelgroep:
Kinderen en adolescenten (8-12 / 12-18) met emotionele en/of gedragsproblemen zoals: Depressieve klachten, angstklachten, dwangklachten, ADHD/ADD, schoolproblemen, gedragsproblemen.

Volwassenen met emotionele problemen zoals: Depressieve klachten, angstklachten, eetproblemen, werkgerelateerde problematiek, rouw en verliesverwerking, burn-out, relatieproblemen.

Aangesloten bij NIP en VGCt.