Behandelvormen & aanbod

Mogelijke behandelvormen of onderdelen van het behandelplan zijn:

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Naast het verwerken van eenmalige traumatische gebeurtenissen, kan EMDR ook bij andere klachten effectief kan zijn, zoals bijvoorbeeld bij meervoudige trauma’s, angstklachten en bij chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als deel van een totaalbehandeling worden toegepast.

Oplossingsgericht
Oplossingsgericht werken richt zich niet op het probleem, maar stelt de vragen: ‘Wat wilt u voor het probleem in de plaats? Wat is uw doel? Wat werkt al in de goede richting? De blik is niet gericht op het verleden, maar op de toekomst. De cliënt wordt als competent gezien, zijn doel te formuleren, oplossingen te bedenken en deze uit te voeren. De cliënt is de co-expert, de therapeut is de gids die hem leidt naar zijn doel.

CGT
Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie pakt het gedrag én de negatieve gedachten aan die de problemen in stand houden. CGT is onder meer effectief bij angsten, depressie, verslaving en eetstoornissen.