Visie

In onze praktijk staat het individu centraal; geen cliënt of probleem is hetzelfde en daarom zal een behandeling er steeds anders uitzien. Een goede diagnostiek staat daarbij aan de basis. Wij werken vanuit de (oplossingsgerichte) gedragstherapie, wat wil zeggen dat we doelgericht werken. Wij lossen niet het probleem op voor de cliënt, maar zien de cliënt als expert van zichzelf en de oplossing van zijn probleem. Soms kan het echter zo zijn dat mensen in bepaalde situaties door de mist niet meer goed kunnen zien. Wij helpen dan om die mist samen met mensen op te lossen. Problemen bij kinderen zorgen voor een tijdelijke remming in de ontwikkeling. Met de kinderen kijken we samen spelenderwijs hoe we deze rem kunnen oplossen zodat ze zich weer verder kunnen ontwikkelen.