Werkwijze

Na aanmelding wordt gestart met een intakeprocedure die indien nodig kan worden gevolgd door psychodiagnostiek. Deze diagnostiek kan nodig zijn om een volledig beeld te krijgen van de problematiek. Dit kan een intelligentieonderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek, gezinstaxatie of een spelobservatie zijn. Zonodig werken we samen met een kinder- en jeugdpsychiater en/of neuropsycholoog.

De keuze van het onderzoek wordt bepaald door de soort hulpvraag en de aard van het probleem.

Op basis van de intake en de onderzoeksresultaten wordt vastgesteld welke behandeling passend is bij het kind of de volwassene. In overleg met u stellen we dan een behandelplan op.